HISK - Laureaten tentoonstelling

In a Long Blink of an Eye

In a Long Blink of an Eye, exhibition shot, © Laure Cottin Stefanelli & Manuel Wetscher
© Laure Cottin Stefanelli & Manuel Wetscher
  • Datum

    17/12/2020 31/01/2021
  • Locatie

    HISK Gosset site, Gabrielle Petitstraat 4, Brussel, BE
  • Curated by

    Daniella Géo

De tijd is diep geworteld in zowel onze waarneming als onze ervaring ervan en staat toch volledig los van beide. Terwijl de tijd zijn verloop volgt, varieert onze herinnering eraan naar gelang de manier waarop we hem indelen.

Het onlangs voltooide tweejarige programma van de tien kunstenaars in deze tentoonstelling - dat samenvalt met mijn termijn als HISK-curator - is een paradigmatisch geval. Dit is niet helemaal te wijten aan de nooit eerder geziene verschillen tussen 2019 en 2020, een jaar dat tot dusver in het teken stond van de pandemie van het coronavirus. Er is zoveel gebeurd sinds onze eerste dagen in het HISK, en we zijn samen door zo'n maalstroom van gebeurtenissen en emoties gegaan, dat het lijkt alsof de tijd zowel voorbij is gevlogen als uitgerekt is geworden.

De kunstwerken in In a Long Blink of an Eye zijn het resultaat van lange processen van ideevorming, onderzoek, creatie en productie - niet noodzakelijkerwijs in die volgorde - en een groot deel ervan is ontstaan in deze (nog steeds) vreemde en beperkende nieuwe werkelijkheid. Het moet worden gezegd dat het voor niemand vanzelfsprekend was om hun werken te realiseren. Sommige kunstenaars moesten hun presentatie herzien, omdat er zoveel op het spel stond. Het gebrek aan mobiliteit en permanente beschikbaarheid van produktiemiddelen, het ontbreken van financiële stabiliteit en een hele reeks andere onzekerheden hebben hun tol geëist. Als dit een realiteit is waarmee de meeste kunstenaars doorheen de geschiedenis en in alle streken te maken hebben gehad, dan is zij toch enigszins verzacht door de huidige mondiale context waaraan wij ons nog steeds leren aanpassen. Het is alsof de tijd werd ingekort en simultaan in een lus geplaatst.

Dit jaar, net als in 2019, werden geen conceptuele kaders of uitgangspunten vooropgesteld waarop de kunstenaars een antwoord dienden uit te werken. De curatoriële benadering gaf de voorkeur aan de interesses en voorstellen van elke kunstenaar-onderzoeker, zodat hun praktijken vrij waren van nog een bijkomende beperking: het was hun tijd die ze aan hun eigen positie konden besteden.

De titel van de tentoonstelling verwijst naar de tegenstrijdigheden die besloten liggen in onze relatie tot de tijd en de manier waarop die onze kijk op de dingen kan beïnvloeden. Het is geen toeval dat de titel ook verwijst naar het feit dat deze tentoonstelling grotendeels bestaat uit tijdsgebaseerde werken en/of stukken waarin de tijd een essentieel element vormt van hun concept, uitwerking of poëzie. De notie dat tijd niet alleen lineair beleefd wordt, komt ook tot uiting in de fysieke en ritmische aspecten van de expografie, die een kronkelig parcours aflegt over gebieden die geleidelijk lichter of donkerder worden in de gloednieuwe ruimte van het HISK in Brussel. In a Long Blink of an Eye roept bovendien een lichaamstaal op die zorg en vertrouwen uitstraalt, beide ontstaan uit een intense, horizontale en openhartige uitwisseling met de kunstenaars tijdens de periode waarin we hebben samengewerkt.

Ik kan zeggen dat ik trots ben dat de groep zo ver is geraakt, ongeacht de uitzonderlijke uitdagingen waarmee zij werden geconfronteerd. Als we kijken naar de ontwikkeling die elke HISK-laureaat in zijn werk heeft doorlopen, dan lijkt de reis inderdaad behoorlijk lang. Toch is de samenwerking met Che-Yu Hsu, Diego Lama, Katya Ev, Hanane El Farissi, Helen Anna Flanagan, Luca Vanello, Nikolay Karabinovych, Oussama Tabti, Shirley Villavicencio Pizango en Štefan Papčo zo boeiend geweest, dat het lijkt alsof deze periode van twee jaar zomaar voorbij is gevlogen.

Daniella Géo

HISK Curator