Onderwijs

Wat

Geavanceerde studies en praktijkgericht onderzoek in de beeldende kunst
Het HISK biedt een postgraduaatopleiding in de beeldende kunst en biedt jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland gedurende twee jaar een eigen werkplek en pedagogische begeleiding. De nadruk in het HISK ligt op individuele praktijk en nauw contact met een groep vooraanstaande gastdocenten - kunstenaars, curatoren, critici en wetenschappers. Het unieke concept van het HISK, gebaseerd op de diversiteit van artistieke praktijken en posities, geeft de kunstenaars alle gelegenheid voor kritisch onderzoek binnen een bredere esthetische, sociale en culturele context.

De kracht van het HISK ligt in het unieke kruisbestuivingsmodel van studiobezoeken, tentoonstellingen, Open Studio’s, seminars, masterclasses, openbare lezingen, workshops, studiereizen, etcetera ten behoeve van de ontwikkeling van de kunstenaars. Het HISK biedt een veilige haven voor experiment en onderzoek binnen een kleine en flexibele structuur.

Aan het einde van de twee jaar ontvangen de deelnemende kunstenaars het certificaat van ‘Laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten’.

Onderwijs
Het HISK biedt een bijzonder soort onderwijs aan waarbinnen de kandidaat-laureaten op een zelfstandige manier door verdieping en bezinning werken aan hun ontwikkeling tot autonome professionele kunstenaars. Onderzoek, theorie en reflectie, experiment en vernieuwing - de pijlers voor de persoonlijke en artistieke ontwikkeling van iedere kunstenaar - worden evenwichtig in een concreet programma vertaald.

De kunstenaars krijgen gedurende twee jaar een ruimte, technische ondersteuning en pedagogische omkadering, waarbinnen ze zich kunnen wijden aan het kunstenaarschap. Door deel uit te maken van een relatief klein genootschap kunstenaars krijgen de kandidaat-laureaten de speelruimte om hun artistieke standpunt uit te diepen en te verscherpen.

Programma
Het HISK-programma is opgebouwd rond 3 pijlers: een curatoriële pijler, een productiepijler en een onderzoekspijler.

De curatoriële pijler omvat de artistieke ontwikkeling, het maken van tentoonstellingen, artistieke projecten, edities, et cetera. Verspreid over de periode van twee jaar werken drie curatoren elk een onderdeel uit van het HISK programma: Open Studios, Final Show en een publiek project met de eerstejaarskandidaten.
De productiepijler focust op de technische ontwikkeling en realisatie van tentoonstellingen, zoals open studio’s en andere (publieke) activiteiten. Vanuit artistieke concepten worden onder begeleiding nieuwe technieken aangeleerd, alsook advies en ondersteuning gegeven aan de kunstenaars.

De onderzoekspijler neemt de ruime idee van ‘artistiek onderzoek’ kritisch in beschouwing. Naast theorie en filosofische reflectie op de eigen artistieke praktijk worden kunstenaars ook uitgedaagd om interdisciplinair en analytisch te denken. Verder wordt begeleiding voorzien met betrekking tot het voorbereiden van een doctoraat in de kunsten.

Elke pijler wordt geconcretiseerd in een verscheidenheid van activiteiten zoals lezingen, seminars, workshops, masterclasses, atelierbezoeken door internationale gastdocenten uit het veld van de hedendaagse kunst en bezoeken ter plaatse (ateliers, musea, kunstevenementen, beurzen en festivals).

Studievoorzieningen
Het HISK voorziet in de volgende activiteiten:

  • het artistiek-pedagogisch programma, bestaande uit drie pijlers: tentoonstellen, produceren, theorie en onderzoek
  • het organiseren van de jaarlijkse Open Studio’s, inclusief de publicatie van het HISK-boekje
  • het organiseren van de laureatententoonstelling inclusief publicatie op het einde van de tweejarige studie

Het HISK biedt de volgende voorzieningen aan de kandidaat-laureaten:

  • een individuele werkplek
  • internetgebruik in het HISK en gebruik van het door het HISK ter plaatse ter beschikking gestelde computers
  • gebruik van keuken geïnstalleerd in het HISK
  • gebruik van het door het HISK ter beschikking gestelde didactisch materiaal
  • gebruik van de door het HISK ter beschikking gestelde werkplaatsen, onder begeleiding en op afspraak.