Onderzoek

Onderzoekscentrum

Het HISK ontwikkelt een onderzoekscentrum voor hedendaagse beeldende kunst en zet op deze manier artistiek onderzoek op de kaart. Het HISK verzamelt systematisch up-to-date informatie over doctoreren in de kunsten en inventariseert alle gepubliceerde doctoraten in de kunsten.

In samenwerking met ECOOM werkt het HISK aan een registratie in een specifieke databank van alle artistiek onderzoek in Vlaanderen. HISK kunstenaars krijgen op die manier de mogelijkheid om hun artistieke onderzoekspraktijk kenbaar te maken en te delen met zowel de kunstwereld als de academische wereld. Binnen het proces van academisering is deze verzameling en ontsluiting van artistiek onderzoek een belangrijke doelstelling voor het HISK.

Het HISK beschikt over een vakbibliotheek met tal van publicaties over kunst, kunsttheorie en kritiek, alsook bredere thematische literatuur. Daarnaast werkt het HISK samen met de Kunstenbibliotheek Gent en andere, gespecialiseerde kenniscentra.