Tentoonstelling

Kris Verdonck. PRESYNCOPE

Screen Shot 2021 04 13 at 11 29 14
Kris Verdonck, PRESYNCOPE, 2010
  • Datum

    02/03/2021 09/05/2021
  • Locatie

    Daejeon Museum of Art, Daejean, KR

'Kijk naar de schaduwen/ Een abstract schilderij/ En die zon/ Wat een prachtige dag/ Hoe wonderlijk kort is het leven/ Het is zo samengebald dat ik alles helder kan zien/ Alles wat dood gaat had ooit een doel/ Een beetje duizelig/ Ik bevind mij niet op de juiste plaats/ Ik kan de gedachte niet van me afzetten dat ik me niet op de juiste plaats bevind/ De tijd is uit zijn voegen/ Veel ruimte/ Die leegte/ Belachelijk/ Ik kan mezelf zien/ Kijk naar mij/ En dan weer die eenzaamheid [...] Ze zijn zo klein/ Dat is hoe het zal zijn/ Ik sta buiten mijn lichaam/ Een lichaam, een hoofd, een voorhoofd/ Een voorhoofd waartegen je kan slaan/ Verzekering/ Zeker/ Hoop dat ik deze maand niet vergat te betalen/ Neen/ Veiligheid [...] Ik zou zo graag even mijn voorhoofd aanraken/ Alles is helder nu/ Alles licht/ Alles helder [...] Ik heb nog nooit een hand gezien waarvan de vingers afzonderlijk zo scherp van elkaar gescheiden zijn/ Een gezicht dat van schrik verouderd is/ En nu opnieuw/ Vanaf het begin/ Restart Kijk naar de zon'

Uit: PRESYNCOPE (K, a Society)

In de projectie PRESYNCOPE zien we een 15 minuten lange travelling. De camera glijdt langzaam naar beneden langs de gevel van een hoog kantoorgebouw. Hij is gericht naar de grond die traag dichterbij komt. Ondertussen horen we een rustige stem van iemand die zijn gedachten en zijn indrukken beschrijft tijdens de val. Deze innerlijke monoloog bevat flarden herinneringen uit het leven dat aan de val vooraf ging, triviale details van de voorbije werkdag, vreemde bespiegelingen over het vallen en over de wereld. De travelling stopt als de camera aan de voet van het gebouw bijna het water raakt.

'Presyncope' is a state consisting of lightheadedness, muscular weakness, and feeling faint (as opposed to a syncope, which is actually fainting). Pre-syncope does not result from primary central nervous system pathology, nor does it originate in the inner ear, but is most often cardiovascular in etiology. In many patients, lightheadedness is a symptom of orthostatic hypotension. Orthostatic hypotension occurs when blood pressure drops significantly when the patient stands from a supine or sitting position. If loss of consciousness occurs in this situation, it is termed syncope. (bron: Wikipedia)

PRESYNCOPE maakt ook deel uit van de parcours-voorstelling K, a Society (2010).