Tentoonstelling

Kasper Bosmans. Wolf Corridor

Kasper Bosmans, Wolf Corridor, 2021
‘9 Sisters with 12 Legends' collectie De Pont, Tilburg © Foto Gunnar Meier

Kasper Bosmans (Lommel, BE 1990) ontwierp speciaal voor de centrale ruimte en de wolhokken van De Pont het project Wolf Corridor. De installatie bestaat onder meer uit zandsculpturen, beelden, muurschilderingen, bronsreliëfs en schilderijen. De titel verwijst naar Bosmans belangstelling voor grensgebieden. Een 'corridor' is een ecologische verbindingszone die leefgemeenschappen met elkaar in contact brengt waardoor een vrije uitwisseling van individuen en genen mogelijk is. Bosmans verbindt deze notie met de regio van de Kempen, waar hij zelf geboren is: een zandstreek ten zuiden van Tilburg die ooit behoorde tot het Groothertogdom Brabant.

De Kempen worden van oudsher gekenmerkt door illegaliteit en een volstrekt eigen mores. Zo staat het grensgebied niet alleen bekend om de schapenteelt, maar sinds de middeleeuwen ook als rovershol en als streek waar achter de pittoreske gevels van boerderijen allerlei activiteiten plaatsvinden die het daglicht niet kunnen verdragen, zoals smokkel van boter en drugs. In zijn onderzoek naar de Kempen kijkt Bosmans met een caleidoscopische blik om zich heen. Zo valt zijn oog op de 'herdgang' – een driehoekig plein dat een rol speelde bij de middeleeuwse schapenhouderij – en verdiept hij zich in de archeologische vondst van de eerste druppel brons in een Tilburgse smeltkroes. Ook bestudeerde hij de lokale huishoudtradities. Het oude gebruik waarbij vrouwen de vloer schrobben met zand dat ze eerst in decoratieve patronen uitstrooien, zette Bosmans bijvoorbeeld aan tot het maken van zandsculpturen.

Bosmans raadpleegt zowel historische archieven als het internet, en verdiept zich net zo makkelijk in heiligenverhalen als caféroddels. Juist door onbekende wegen te bewandelen laat hij zien dat er een voortdurende wisselwerking bestaat tussen heden en verleden. En dat een nieuw perspectief op de geschiedenis je ook anders laat kijken naar de cultuur en de sociaal-politieke ontwikkelingen om je heen. Maar Bosmans schept met zijn werk ook een eigen wereld, waarin hij zichzelf thuis voelt. Een wereld die nu eens niet is gevormd door de hetero-normatieve blik, maar eerder vanuit de gedachte aan een queer-space, een plek die ook voor de LHBTQ+ gemeenschap vertrouwd is.

Kunstenaar