Tentoonstelling

William Ludwig Lutgens. The bigger the short the sweeter the bottom

William Ludwig Lutgens, 2022
William Ludwig Lutgens, 2022
  • Datum

    18/03/2022 29/05/2022
  • Locatie

    De Garage, Mechelen, BE

Het werk van William Ludwig Lutgens (°1991, Turnhout) kent de laatste tijd een stroomversnelling. Meer en meer begint de kunstenaar uit te puren om tot een betekenisvolle essentie te komen van wat hij wil uitdrukken en hoe hij dat wil doen. Gevolg gevend aan elk specifiek verhaal en inspelend op een veranderlijke context maakt Lutgens schilderijen, tekeningen, sculpturen, publicaties en installaties. Een multidisciplinaire werkwijze en het veelvormige ontstaansproces sluiten op elkaar aan en geven vorm aan zijn veelzijdige, tegendraadse artistieke praktijk.

Ondanks de grote formele verscheidenheid van zijn werken vormen regelmatig terugkerende thema’s en motieven een rode draad door Lutgens’ oeuvre. In zijn artistieke praktijk creëert de kunstenaar verhalen die stilstaan bij culturele diversiteit, intermenselijke relaties, de invloed van sociale en politieke systemen en recent ook de postkoloniale geschiedenis van Congo. Door deze rijkdom aan verhalen en relaties creëert Lutgens associatieve, speelse werken maar steeds met een kritische ondertoon. Scherpzinnige reflectie gevoed door de alledaagse realiteit, resulteert bij hem in een kleurrijk en ogenschijnlijk toegankelijk oeuvre. Lutgens keuze voor suggestieve, groteske taferelen, bizarre figuren en triviale objecten geeft zijn beelden een krachtige, evocatieve dubbelzinnigheid. In combinatie met een contrastrijk en fel coloriet, nu eens in een expressieve, vibrerende stijl, dan weer eenvoudig, haast kinderlijk aandoend, verkrijgen zijn schilderijen een bijzondere spankracht. De werken van William Ludwig Lutgens raken je meteen. Ze zijn direct, krachtig en dikwijls grappig.

De tentoonstelling in De Garage is de meest uitgebreide presentatie van het werk deze jonge kunstenaar tot op heden. De bijhorende monografische publicatie biedt een ruimer en blijvend overzicht van zijn werk en bevestigt de artistieke relevantie van zijn oeuvre.