Tentoonstelling

EXTRACTIONS

Screen Shot 2021 04 13 at 11 28 10
Kris Verdonck, 2021
  • Datum

    24/04/2021 16/05/2021
  • Locatie

    A Two Dogs Company, Brussel, BE

EXTRACTIONS is een tentoonstelling die verschillende kunstenaars samenbrengt die werken rond de vernieling en vervreemding van landschappen. De ontginning van grondstoffen die noodzakelijk zijn om de consumptie van voeding en technologie in stand te houden, leidt over de hele wereld tot aangetaste, zwaar vervuilde omgevingen.

Het zijn de ruïnes van dromen van vooruitgang, de puinhopen van ongebreidelde consumptie. De impact van het ontginnen van een landschap reikt verder dan ‘de natuur’ alleen: het ontregelt samenlevingen, ontheemt de lokale bevolking, veroorzaakt oorlogen en (geo-)politieke spanningen. Sporen uit het verleden (koloniale geschiedenissen, uitvindingen, handelsrelaties) zullen zo nog tot ver in de toekomst hun gevolgen hebben. EXTRACTIONS focust in een selectie (video-)installaties, foto’s, sculpturen en performances op een aantal materialen en locaties die zich bevinden op het snijpunt van deze condities.

De tentoonstelling EXTRACTIONS is zelf als een landschap. De installaties, foto’s en sculpturen vormen samen een vervreemdende omgeving. Vernielde, verlaten zones, vervuilende materialen, zeldzame metalen, objecten die een eigen leven lijken te lijden: het is een rampomgeving die het rechtstreekse resultaat is van lange-afstandstechnologieën, smartphones, batterijen voor elektronische wagens, overmatige vleesconsumptie en tal van andere zaken die voor velen deel uitmaken van het dagelijkse leven en essentieel zijn voor een consumptiegerichte economie. Het publiek, aarzelend, afstandelijk, met mondmaskers, hoort thuis in deze context. Dwalend tussen de rampen, zijn ze eveneens tegelijk oorzaak en gevolg.

Wat voor mensen leven er tussen al deze ruïnes en rampen? Welke figuren worden gevormd daar de spanning tussen comfort en vernieling, tussen consumptie en waanzin? Welke strategieën, vervormingen moet de mens zich aanmeten om te overleven in een context die door zijn eigen toedoen, steeds onleefbaarder wordt? Geïsoleerde wezens, sensory deprivated, in overdrive, activeren dit tentoongestelde landschap, waar ze elk op hun manier, één mee zijn.

De cyclus van oorzaak en gevolg van ecologische en socio-politieke effecten van de economische systemen, uitvindingen en de drang naar macht vormt een rode draad doorheen het werk van Kris Verdonck / A Two Dogs Company. Met EXTRACTIONS organiseert A Two Dogs Company voor het eerst een tentoonstelling dat dit werk in een bredere artistieke context plaatst.