Tentoonstelling

BXL UNIVERSEL II: multipli.city

BXL UNIVERSEL II: multipli.city
BXL UNIVERSEL II: multipli.city

De CENTRALE stelt BXL UNIVERSEL II : multipli.city voor. Een project met een expo-forum en tal van evenementen in samenwerking met 11 kunstenaars en 6 Brusselse sociaal – artistieke projecten en burgerinitiatieven.

In 2021, ter gelegenheid van haar 15de verjaardag, viert de CENTRALE for contemporary art haar stad, haar kunstenaars en haar inwoners met het project BXL UNIVERSEL II : multipli.city.

Dit project is meer dan een tentoonstelling, als expo-forum ontplooit het zich als een patchwork van eigenzinnige projecten en een beeldend parcours door internationale kunstenaars die ervoor kozen om in Brussel te leven en te werken. Ook meerdere burgerinitiatieven en organisaties die al jaren in Brussel ijveren werken actief mee aan dit project. Door de bevraging van de verschillende lagen van de kosmopolitische stad en haar samenlevingsweefsel, strekt het kunstencentrum zich uit tot de openbare ruimte en de partnerlocaties, en nodigt allen uit om artistieke en participatieve praktijken te delen.

In 2016 presenteerde de CENTRALE BXL UNIVERSEL I, een subjectief portret ter gelegenheid van haar 10e verjaardag. Terwijl dit eerste luik enkele weken na de aanslagen van maart 2016 startte, wordt dit tweede deel van de trilogie gebrandmerkt door de pandemie, de lockdowns en de impact van de sanitaire crisis op het culturele leven. Twee ingrijpende gebeurtenissen die onze visie op de stad en de wereld evenals onze kijk op de ander en het samen leven volledig wijzigden.