Exhibition

Dans le miroir de l'autre

Dans le miroir de l'autre, 2021
Dans le miroir de l'autre, 2021

“Dans le miroir de l’autre” een groep van 6.
Zes kunstenaars, zes reflecties in een gestructureerde modus om indrukken te analyseren en betekenis te geven. Met als strategie de blik te verruimen op de samenleving en zijn structuren.

Elke kunstenaar vertrekt vanuit zijn eigen onderzoek. Persoonlijke ervaringen en vaststellingen tonen op deze wijze telkens een andere afspiegeling van deze gegevens.

//

Steven Baelen
Veelal worden zijn tekeningen beschreven als 'over-gedetermineerd', ze worden als het ware ‘huid’ en het is daar waar hij zich op gaat concentreren wanneer hij een ‘verschuiving’ maakt naar een muurtekening, een digitaal werk of een schilderij.

Greet Billet
In haar werk onderzoekt Greet Billet de verhouding tussen analoge en digitale kleurweergave. Zo analyseert ze het verband tussen de objectieve en kwantificeerbare digitale realiteit van monochromen en de subjectieve perceptie en waardering ervan.

Cléo Totti
Het werk is hybride en multidisciplinair. Ze komt op voor de veranderlijkheid van de kunst‑ en mensensoorten. Er zit in het werk iets van een sociale stellingname. Vrouw of man zijn betekent niet hetzelfde. Het zijn toestanden waaruit de door de samenleving bepaalde codes voortvloeien. In haar werk heeft ze belangstelling voor het herdefiniëren van de normen.

Kurt Ryslavy
Is een kunstenaar die kunst, leven en overleven als één levensproject beschouwt. Het geheugen van zijn inmiddels brede œuvre is een belangrijke component in zijn manier van kunst-maken, hij recycleert als geen ander kunstenaar vroegere projecten en acties, zodat hij kan worden beschouwd als een DJ van zijn eigen oeuvre.

Werner Cuvelier
Hoewel zijn werk er vormelijk homogeen uitziet, zijn er binnen zijn œuvre twee grote tendensen te onderscheiden. Enerzijds maakt Cuvelier ‘diagramwerk’ gebaseerd op statistieken en data die hij verzamelt, vanuit zijn drang om te ordenen en gevoed door zijn passie voor geschiedenis en wetenschap. Anderzijds creëert de kunstenaar – eveneens geometrisch – werk, dat resulteert uit vormelijke verwerkingen van zijn levenslang onderzoek naar de Gulden Snede.

Eric De Smet
In mijn beeldende praktijk genereer ik beelden die mij toegang verschaffen tot mijn eigen wereld, ik ga tekenend in communicatie met mezelf, maar doorheen de concrete beelden komt er ook een communicatie met de ander op gang.