Onderwijs

Adviescommissie

Vanaf januari 2021 werkt het HISK met een artistieke adviescommissie en met meerdere curatoren.
De artistieke adviescommissie heeft als taak de curatoren en gastdocenten aan te bevelen en de artistiek-pedagogische werking van het HISK te herdenken.
De artistieke adviescommissie bestaat uit professionelen uit de kunstwereld, kunstenaars, kunstcritici en curatoren vertrouwd met het HISK of het hoger kunstonderwijs.
De Raad van bestuur heeft 5 adviescommissieleden aangeduid:

  • Guy Bovyn. Opleidingshoofd en voorzitter van de vakgroep theorie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Mark Cloet. Beeldend kunstenaar
  • Ilse Dauwe. Beheerder kunstcollectie FOD Buitenlandse Zaken
  • Ariane Loze. Video en performance kunstenaar en HISK alumna
  • Koen van den Broek. Schilder en HISK alumnus

De adviescommissie wordt aangesteld voor een periode van 3 jaar en komt jaarlijks ongeveer 3 volle dagen samen (gespreid over het jaar). De adviescommissie doet voorstellen aan de Raad van Bestuur, die de eindbeslissingen neemt.