Exhibition

Femmy Otten. Rainbow Woman

Femmy Otten. Photo Gert Jan van Rooij
Femmy Otten. Photo Gert Jan van Rooij

De Nederlandse kunstenares Femmy Otten (°1981, Amsterdam) tast in haar werk een zeer hybride inspiratiewereld af gaande van sculpturen uit de Griekse oudheid en Italiaanse schilders uit het quattrocento tot outsider art uit Amerika en uiterst actuele kunst. Al die invloeden brengt ze samen in een precieze doch ondoorgrondelijke iconografie die tijdloosheid uitstraalt. Het gebruik van verschillende media wordt ingegeven door noodzaak en omdat de ontwikkeling van het werk er om vraagt.

De kunstwerken van Otten getuigen van het verlangen om de vergankelijkheid te overstijgen. Ze is er zich ten volle van bewust dat dit bij voorbaat een verloren strijd is, maar streeft hier toch telkens opnieuw naar. Via het kunstwerk communiceert de maker direct met de toeschouwer. Een beeld dat duizenden jaren geleden gemaakt spreekt ook vandaag rechtstreeks een kijker aan.

De kunstenares wil het geluk - wanneer het zich aan haar voordoet – vasthouden. Immers, wanneer wij kijken en luisteren naar kunstwerken, uit welke periode ook, dan is het mogelijk om een moment van perfect geluk te herbeleven via het kunstwerk. Op de zeldzame momenten waarop dat gebeurt, raken we diep ontroerd door de verbinding die we op dat moment voelen met een groter geheel. Ottens werken leggen op subtiele manier die broosheid van het bestaan bloot, ze confronteren ons daarmee.

In haar solotentoonstelling 'Rainbow Woman' combineert Otten haar vroege werken met recent werk. Opvallend zijn enkele grote muurtekeningen waarin ze in serene lijnen in tempera een mythische wereld in pastel creëert. In tegenstelling tot de vele tweeslachtige figuren uit haar vroegere werk, komt in 'Rainbow Woman' nu ook de vrouw op de voorgrond. De vrouw die "zomaar is" blijft een onderbelicht en precair thema tot op vandaag.

Otten legt haar identiteit als vrouw en moeder vast in de hoop de kwetsbaarheid die het moederschap met zich mee brengt te bezweren. Deze zachte en magische oerkracht in beeld brengen gebeurt niet vanuit een naïviteit. Met haar uitgepuurde beelden legt Otten een zalvende en rustgevende laag bovenop de snelle beeldcultuur van vandaag.